Stomatologická ambulancia

MUDr. Anna Matejová
MUDr. Barbora Šebestová

Zubná ambulancia
pre celú rodinu

Návšteva zubára môže byť
príjemným zážitkom.

O vaše zuby sa postaráme vždy profesionálne 
a v priateľskom prostredí.

MUDr. Anna Matejová a MUDr. Barbora Šebestová

Ordinačné hodiny

Stomatologická ambulancia

MUDr. Anna Matejová

 • Po8:00 – 16:30
 • Ut
 • St8:00 – 15:30
 • Št8:00 – 15:30
 • Pi8:00 – 15:00

MUDr. Barbora Šebestová

 • Po8:30 – 15:30
 • Ut8:30 – 17:30
 • St8:30 – 15:30
 • Št8:30 – 15:30
 • Pi

Dentálna hygiena

 • Po16:00 – 18:30
 • Ut9:00 – 17:00
 • St16:00 – 18:30
 • Št16:00 – 18:30
 • Pi9:00 – 14:00

Naša ambulancia

Našim prístupom, profesionalitou, a súčasne priateľským vzťahom v našej ambulancii vytvárame príjemné a bezpečné prostredie pre ošetrenie všetkých našich pacientov – veľkých i malých.

Okrem riešenia bolestivých stavov učíme pacientov starať sa pravidelne o svoje orálne zdravie tak, aby sa mohli cítiť komfortne z funkčného aj estetického hľadiska.

Dôležitým je pre nás úctivý a partnerský prístup k pacientom, ktorý sa odzrkadľuje tým, že:

 • podávame dostatok informácií o diagnóze aj ošetrení a poskytujeme možnosť pacientovi spolurozhodovať pri výbere vhodnej terapie,
 • snažíme sa o minimalizáciu strachu z ošetrenia a to nielen zabezpečením jeho bezbolestnosti,
 • motivujeme pacienta ku komplexnému riešeniu jeho problémov od prevencie až po potrebné ošetrenie, čoho nevyhnutnou súčasťou je aj dentálna hygiena.

Za veľké privilégium považujeme, že našimi pacientami sa stávajú maličké deti, ich rodičia, i starí rodičia, čím budujeme pozitívnu klímu pre udržiavanie orálneho zdravia celých rodín.


Tešíme sa na vašu návštevu.

MUDr. Anna Matejová

Odbor stomatológia som ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1993. Po skončení som pracovala ako odborný asistent na III. klinike Lekárskej Fakulty UK, na Heydukovej ul.

V roku 1991 som absolvovala 10 mesačnú stáž na Dental School, MSU Jackson, Mississippi, USA, štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka, ďalej atestáciu prvého stupňa v roku 1996. V záujme ďalšieho rozširovania svojich vedomostí v odbore preventívnej, konzervatívnej, protetickej stomatológie a pedostomatológie som absolvovala veľké množstvo školení doma i v zahraničí (Česká republika, Nemecko).

V roku 2013 som získala osvedčenie na prácu so stomatologickými RTG prístrojmi. Od roku 2013 pracujem v Súkromnej zubnej ambulancii na Mýtnej ul. 11.
MUDr. Barbora Šebestová

Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave odbor stomatológia som absolvovala v roku 1997. Po ukončení štúdia som nastúpila na doktorandské štúdium na III. stomatologickú klinku Lekárskej fakulty UK so zameraním na ošetrovanie mliečnych zubov s ochorením drene. Následne som na tejto klinike pracovala ako odborná asistentka.

V roku 2000 som absolvovala špecializačnú atestáciu zo stomatológie. V rámci ďalšieho rozširovania vedomostí som absolvovala a pravidelne sa zúčastňujem veľkého množstvo seminárov a školení z rôznych oblastí stomatológie, doma aj v zahraničí (Česká republika, Rakúsko). Absolvovala som tiež certifikovaný jazykový kurz v Anglicku.

V rokoch 2005 – 2013 som pracovala v stomatologickej ambulancii ProDenta s.r.o. v Bratislave. Od roku 2013 pracujem v Súkromnej zubnej ambulancii na Mýtnej ul. 11.

Náš tím

Kontaktujte nás

Adresa

Neštátne zdravotnícke zariadenie
P.T.K. INVEST, spol. s r.o.
Mýtna 11
811 07 Bratislava

IČO: 35 796 421

Telefónny kontakt

Tel.: 02 / 5249 6286
Mobil: 0905 608 883

E-mail

recepcia@zdravyzub.sk

Kde môžem zaparkovať?

Možnosť parkovať na vyhradených miestach spoločnosti P.T.K. INVEST alebo v parkovacích garážach NOVÁ MÝTNA (1€ / hod.)

Kliknite na obrázok pre stiahnutie väčšej verzie mapy v PDF

Služby a cenník

Kód Výkon Cena výkonu v € Cena s poisťovňou*

VV

Vstupné vyšetrenie, založenie karty – dospelí

22

22

VVd

Vstupné vyšetrenie, založenie karty – deti

14

14

D05

Vstupné vyšetrenie – deti (prvý krát v živote)

14

0

D02

Preventívna prehliadka – dospelí

10,50

0

D06

Preventívna prehliadka – deti

7,80

0

D11

Akútne vyšetrenie

24

20

D37

Krátky administratívny úkon (napr. výpis z karty)

3

3

A01

Povrchová slizničná anestézia

6

6

A02

Injekčná anestézia

14

9,50

D52

RTG snímka malá

6,50

2,80

Konz

Konzultácia (za každých začatých 15 min)

15

15

Peč

Pečatenie fisúr (1 zub)

15

15

V01

Výplň – malá (jednoplôšková) – amalgám

28,80

21,50

V02

Výplň – stredná (dvojplôšková) – amalgám

45

28

V03

Výplň – veľká (trojplôšková) – amalgám

60

39

V05

Výplň biela– malá (jednoplôšková) – predný zub

35

27,50

V06

Výplň biela– stredná (dvojplôšková) – predný zub

53

36

V07

Výplň biela– veľká (trojplôšková) – predný zub

70

49

V01f

Výplň biela– malá (jednoplôšková) – zadný zub

35

27,50

V02f

Výplň biela– stredná (dvojplôšková) – zadný zub

56

39

V03f

Výplň biela– veľká (trojplôšková) – zadný zub

78

58

V01g

Výplň – malá – skloionomér (mliečne zuby)

20

12,50

V02g

Výplň – stredná – skloionomér (mliečne zuby)

33

16

V03g

Výplň – veľká – skloionomér (mliečne zuby)

42

22

V20

Dočasné ošetrenie hlbokého kazu (vložka na zub)

15

11,30

V31

Paliatívne endodontické ošetrenie (odstránenie bolesti pri zápale drene zuba/nervu)

11,50

5,60

V41

Endodontické ošetrenie – výplň – jednokoreňový trvalý zub

57

35

V42

Endodontické ošetrenie – výplň – viackoreňový trvalý zub

95

50

V42s

Endodontické ošetrenie – výplň – každý nadpočetný kanálik

20

20

V31m

Výplň koreňových kanálikov – mliečny zub

18

18

N01

Ústna hygiena – profylaktická inštruktáž, nácvik hygieny, výber veľkosti interdentálnej kefky

10

10

N031

Odstránenie zubného kameňa a povlakov – jeden sextant (šestina chrupu)

7,50

7,50

N11s

Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia – deti do 18. rokov

20

5,20

E01

Extrakcia mliečneho zuba

10,50

6

E11m

Extrakcia mliečneho zuba – neresorbovaného (nekývajúci sa zub)

16,80

9,50

E11s

Extrakcia trvalého zuba
+ doplatok za nadštandardný materiál

25

17,50

E12s

Extrakcia trvalého viackoreňového zuba
+ doplatok za nadštandardný materiál

43

32

F01p

Stomatoprotetické vyšetrenie + návrh liečby a cenový návrh

15

15

Kovokeramická korunka

195

179

Ochranná dočasná korunka zhotovená v ambulancii

17

17

Celková snímateľná náhrada

240

120

Čiastočná snímateľná náhrada

Individuálne podľa rozsahu.

* doplatok pri spoluúčasti poisťovne je zaokrúhlený – každá poisťovňa má trochu inú cenu bodu za výkon a priebežne sa jeho cena mení. Aktuálny doplatok sa vypočítava podľa aktuálnej ceny každej poisťovne zvlášť – presné ceny sú vždy uvedené v podrobnom cenníku v čakárni ambulancie.
Spoluúčasť poisťovne je viazaná na absolvovanie preventívnej stomatologickej prehliadky vždy v predchádzajúcom kalendárnom roku (môže byť absolvovaná aj u iného stomatológa).

English-speaking patients are welcome

In our dental clinic we try to create a pleasent enviroment for dental treatment of patients.

Our dental care is professional and friendly and is focused on patients of all ages.

The clinic at Mýtna 11 offers:

 • dental hygiene and preventive dental procedures
 • conservative dentistry including endodontic treatment (fillings and root canal treatment)
 • prostethics (crowns, bridges, partial and total dentures)
 • basic dental surgical procedures (extractions)
We are looking forward to seeing you!

Get In Touch

Tel./Fax: 02 / 5249 6286
Mobile: 0905 608 883